top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Klima prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Raciborzu, ul. Londzina 36.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania umowy dotyczącej wykonywania zdjęć. Dane  przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników serwisu w związku z korzystaniem z formularzy zamieszczonych na stronie: imię, nazwisko, adres email, numer NIP, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści wiadomości. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Administratora. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy wysłać informację mailową na adres: pawelklima.pl@gmail.com

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 4. Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Cel przetwarzania: podane przez Państwa dane przetwarzane są w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w tym udzielenie odpowiedzi osobom, które skorzystały z formularzy.

 6. Informacje o odbiorcach danych osobowych 

 7. Na naszej witrynie, znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych (Facebook, instagram). Wraz z dostawcą danej wtyczki jesteśmy administratorem danych osobowych przy czym nasza odpowiedzialność ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

 8. Powierzenie przetwarzania. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony zebranych przez nas danych osobowych. Państwa dane osobowe będą powierzone firmie hostingowej, dostawcy poczty elektronicznej, firmie informatycznej obsługującej wewnętrzną sieć informatyczną administratora.

 9. Prawa właścicieli danych osobowych 

 • Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania: 

 • dostępu do danych, które jej dotyczą; 

 • sprostowania danych, które jej dotyczą; 

 • usunięcia danych, które jej dotyczą 

 • ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych 

 • przeniesienia danych osobowych 

 • Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

 • Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

KLAUZULA INFORMACYJNA PLIKI COOKIES

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

fotografia ślubna racibórz, fotograf racibórz, zdjęcia na wesele, zdjęcia legitymacyjne

bottom of page